Felhasználási Feltételek

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
  1. Az Azur-Festékáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a www.azur-festekaruhaz.hu webcímen. Amennyiben a keresett termék nem található meg Internetes áruházunkban, úgy e-mailen, telefonon érdeklődhet, illetve rendelését is leadhatja.
  2. Az Azur-Festékáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és a rendeléssel egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek ismer el.
 2. REGISZTRÁCIÓ (a regisztrációról bővebben)
  1. Az Azúr Festékáruház bármely szolgáltatásában korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amit ott megadtak. Regisztráció ebben az esetben nem szükséges.
  2. Amennyiben a vásárló a Azúr-Festékáruház egyetlen szolgáltatásában sincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
  3. Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik téves vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és a Azur-Festékáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.
 3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK
  1. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.
  2. A vételár (Azur-Festékáruház ár) mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az Azur-Festékáruház ajánlati kötöttsége nem áll be.
  3. Az internetes áruházban szereplő termékeink árai eltérhetnek az üzletben található termékek árától.

  4. A díszlécek árai forint/folyóméterben értendőek.

 4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG
  1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. A vevő hibás teljesítés esetén haladéktalanul jelezze (e-mail, telefon) a hibát, a hiba felismerése után és közölje szavatossági igényét.
  2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.
  3. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.
  4. Az Azur-Festékáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.
  5. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben javítja, illetve cseréli ki, ha annak hibája bizonyítottan.
 5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (a rendelésről bővebben)
  1. Az Azur-Festékáruházban történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
  2. Az Azur-Festékáruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek (Postázásra vonatkozó feltételek-menüpont) közül a rendelés leadása során választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Azur-Festékáruház felelősséget nem vállal.
  3. Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.
  4. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
  5. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.
 6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
  1. A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon az Azur-Festékáruház ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
 7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  1. Az Azur-Festékáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  2. Az Azur-Festékáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
   1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
   2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Azúr Festékáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
   3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
   4. Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
   5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
   6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  3. Az Azur-Festékáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami az Azur-Festékáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
  4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
  5. Egyedül a vásárló felelős az Azur-Festékáruházhoz való kapcsolódásáért és az Azur-Festékáruházban való vásárlásért.
  6. Az Azur-Festékáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
  7. Az Azur-Festékáruház bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az Azur-Festékáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
  8. Az Azur-Festékáruház bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy az Azur-Festékáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az Azur-Festékáruház nem vonható felelősségre, ha így tesz.
  9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható az Azur-Festékáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
  10. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Azur-Festékáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.
 8. SZEMÉLYES ADATOK
  1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.
  2. Az Azur-Festékáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
  3. Külön rendelkezés hiányában az Azur-Festékáruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.